developer looking at code
SAM

Sites, Assets & Maintenance eller SAM är vårt modulära molnbaserade system för hantering av anläggningar och dess tillgångar. SAM möjliggör för er att digitalisera era arbetsflöden i ett modernt, effektivt och säkert system. Perfekt för bolag som vill effektivisera tid och resurser genom att automatisera processer, myndighetsrapportering och registervård.

SAM example 1

Som ett av de mest flexibla och konfigurerbara systemen på marknaden kan vi skräddarsy SAM:s funktioner och moduler till att passa just er verksamhet både nu och i framtiden.

SAM är designat för desktop och tablets men är även anpassat för smartphones. Det är ett helt molnbaserat system som möjliggör hög mobilitet, flexibilitet och säkerhet för våra användare . Ett kraftfullt person- och behörighetsregister gör så att rätt användare ser rätt saker vid rätt tillfälle.
Vi erbjuder även flera olika sätt att integrera med SAM exempelvis mot ert affärssystem eller data-warehouse.

SAM example 2

SAM och dess olika moduler gör det möjligt för oss och våra kunder att följa upp status på anläggningar och projekt samt planera prospektering, utveckling och skötsel av anläggningar samt att de olika regelverken följs.SAM:s olika moduler:

Blanketter

Digitalt konfigurerbart blankettsystem med möjlighet att skicka iväg blanketten digitalt efter färdigställande. Stöder enklare digital signering.

Ex:

 • Polisrapporter
 • Myndighetsansökningar
 • Skadeanmälningar
 • Årsrapporter

Myndighetsregister

Central databas för alla bygg-, miljö-, polis och räddningstjänster inkl. deras e-post.

Egenkontroll / Tillsyner

Konfigurerbara checklistor som kan riktas mot en speciell användargrupp och med konfigurerbara interval.

Ex:

 • Dagliga tillsyner
 • Säkerhetskontroller
 • Gasåteföringskontroller
Har inbyggd avvikelsehantering och automatisk uppföljning.

Fotogalleri

Central lagringsplats för en anläggnings alla fotografier. Filtrerbart på person/företag, datum, kategori.

Dokument

Central lagringsplats för samtliga anläggningsdokument.

Ex:

 • Bygglov
 • Tillstånd
 • Kontrollrapporter
 • Myndighetsprotokoll
 • Manualer
Central lagringsplats för generella dokument.

Ex:
 • Visuella manualer
 • Säkerhetsdatablad
 • Byggmanualer

Felanmälan

En kraftfull felanmälningsmodul som möjliggör felanmälningar från varje anläggning och knyta varje specifik objekt det är fel på.

Konfigurerbara feltyper

 • Hanterar prioritet
 • Automatisk Arbetsorderhantering
 • Integration via separat API för 3e part
 • Kommunikation och notifikation på varje arbetsorder

Projektverktyg

Säkerställer att samtliga åtaganden i ett projekt blir utförda m.h.a. Färdiga projektmallar och om dessa åtaganden ej blir utförda i tid, påminner respektive ägare om dess ärenden.

Ex:

 • Garantidokumentation
 • Kontrollrapporter
 • Relationshandlingar

Ritningar

Möjliggör uppladdning av anläggningens ritningar.

Ex:

 • DWG, PDF m.fl.
 • Hantering av versioner
  och revisioner.
 • Möjlighet att validera systemets data mot ritningens innehåll.

Produktkatalog

Kopplat till utrustningsmodulen finns en bakomliggande modelldatabas innehållandes uppgifter om en enhets dimensioner, drift och skötseldokumentation, planerad livslängd, inköpspris etc.

Utrustning

Register innehållandes all utrustnings/inventarie relaterat till en anläggning.

Hanterar även all data relaterat till utrustningens underhåll.

Ex:

 • Installationsprotokoll
 • Service
 • Besiktningar