projektledning
Projektledning

PSK Syd har vana av att arbeta i branscher som styrs av strikta myndighetskrav, lagar och förordningar inom säkerhet och miljö. Här hjälper vi till med projektledning inom flera områden exempelvis myndighetsadministration och kompetenskrävande konsultarbeten.

Våra projektledares långa erfarenhet och gedigna kunskap gör att vi får ansvar för att driva krävande projekt för våra kunder. Vi tar ansvar för ett projekts planering, genomförande och avslut till rätt kvalitét inom fastställda kostnads- och tidsramar.

Exempel på projekt vi genomfört är:


  • Rikstäckande inventering av anläggningar inför omprofilering, komplett med fotografering, bygglovsprocess och ekonomisk uppföljning.
  • Fortlöpande utredningar av vattenskyddsområde för att säkerställa förutsättningar vid miljötillsyner.
  • Planering och projektering av laddstolpar för elbilar runt om i Sverige.