cad
Ritarbeten

Vi hjälper till att ta fram ritningar efter era behov, t.ex. Plan-, VA- och Bygglovsritningar, Situations- och Klassningsplaner och även Miljötekniska ritningar.

Våra CAD-ingenjörer har tillsammans lång och gedigen erfarenhet inom våra verksamhetsområden.
Detta innebär att ni inte bara får kompletta ritningar utan att vi även kan bistå med rådgivning kring gällande lagar och regler för att ni ska få ett så optimalt underlag som möjligt.

Finns det behov av platsbesök erbjuder vi Fältarbete för att få ett aktuellt underlag att arbeta med.

profile picture

Anneli Andersson

ritningar@psksyd.com