myndighetsärenden
Myndighetsärenden

PSK är din samarbetspartner med en komplett lösning när det handlar om myndighetskontakt, oavsett om det behövs hjälp efter en tillsyn, en ombyggnation, ansökan av tillståndshandlingar, CAD-ritningar av olika slag och mycket mer därtill.

Vi tillhandahåller en tjänst som skapar en smidigare myndighetskontakt där all data kring myndighetsrelaterade ärenden lagras digitalt. Med oss får ni noggranna analyser av rapporter, skrivelser och beslut görs utifrån samråd med er.
Dessutom utförs en bedömning av det som myndigheten kräver och om ett korrekt lagstöd i detta finns. Utöver detta tillhandahåller vi stöd kring kompletterande handlingar och åtgärder.

PSK följer hela processen från början till slut. Utifrån handlingsunderlaget bedömer vi om det finns behov att delegera ut arbetsorder till entreprenörer på olika åtgärder, därefter sammanställer vi entreprenörernas rapporter och slutligen återkopplar till myndigheten.

Med oss kan ni vara trygga med att utsatt deadline ej passeras.
Detta säkerställs genom den hanterings- och påminnelsefunktion som vi utvecklat själva.
Under ärendets gång håller vi en nära dialog med er som kund, och vi är alltid tillgängliga för en optimal hantering.

Vi har gedigen kunskap inom olika områden samt ett stort engagemang som vi tillämpar för att ni ska få en effektiv process kring er myndighetshantering.

profile picture

Ann Johansson

aj@psksyd.com