Om PSK Syd

Home / Om PSK Syd

PSK Syd är konsulter inom underhåll av anläggningar med särskild inriktning på stora behov av tillstånd, myndighetskontakt och underhållskostnader mm.
Vi är främst verksamma inom bensinbolagsbranschen men även inom andra branscher där det finns behov av att följa myndighetsbestämmelser, dokumentera processer och skötsel av anläggningarna.

Många av våra kunder har bland de högsta kraven i anläggningsbranschen.

Vår konsultavdelning hjälper våra kunder med mindre ärenden, att driva större projekt och tillse att myndigheters bestämmelser följs.

Vår utvecklingsavdelning består av utvecklare och projektledare som driver utvecklingen av vår modulbaserade plattform SAM, Site Asset Manager. Den gör det möjligt för oss och våra kunder att följa upp status på anläggningar och projekt samt planera prospektering, utveckling och skötsel av anläggningar samt att de olika regelverken följs.
Vi har tusentals dagliga användare dagligen av våra system.

I och med att vi har både verksamhetskonsulter och applikationsutveckling ger det oss unika möjligheter att bygga ett system är “rätt”, vi arbetar ju ständigt i systemet tillsammans med våra kunder. Senaste version av SAM är dessutom modulär med långt gående möjligheter till kundkonfigurering. Våra insikter i det dagliga arbetet för våra användare, vare sig de är administrativa roller hos våra kunder, ingenjörer, kunders partners, leverantörer eller skötselpersonal, gör att vi förstår behoven från verksamheten och kan erbjuda ett system som vi vet möter kundens krav.

Close Bitnami banner
Bitnami