Bildspel webbapplikation

Home / Bildspel webbapplikation

Revideringar och uppdateringar har vi även som tjänst. På så sätt vet ni att informationen i applikationen alltid är uppdaterad till fullo, och fullständigt pålitlig.

När informationen hålls uppdaterad vet ni alltid var viktig dokumentation och ritningar är någonstans.

Till vår webbapplikation har vi ett antal andra moduler som valts till av många av våra kunder. Nedan följer en snabb beskrivning över de flesta modulerna:

Anläggningsregister (del i basapplikationen) Detta är en av grundstenarna, här lägger man in relevant basinformation anpassad efter just er verksamhet.

Dokument (del i basapplikationen) Håller reda på alla viktiga dokument. Läs in dem och lägg dem här (vi erbjuder också detta som tjänst), så har ni alltid tillgång till dokumentation när den behövs. Lägg in påminnelser på inlagda dokument. OVK-kontroller etc. Sökbarhet, leta rätt reda på rätt dokument.

Ritningar (del i basapplikation) Här lägger man in ritningar så att man får full sökbarhet och hittar dem när man behöver. Vi kan revidera upp ritningar vid behov (en av våra tjänster) och lägger in dem som en masterritning i grundformat, samt i skalenlig A3 i pdf för utskrift.

Karta När man lägger upp utrustning/teknisk utrustning kan man välja att lägga med koordinater. Detta kopplas mot Google maps och man kan enkelt få en geografisk översikt över de anläggningar/utrustning man har. Har man många filialer/kontor över hela Sverige, eller delar av så blir det enkelt att se var man har specifik utrustning.

Blankett Denna modul fyller i olika blanketter automatiskt baserat på den information man valt att spara i systemet. Det kan vara bygglov, Brandskyddstillstånd, Polisanmälningar etc. Korrekt ifyllda blanketter till myndigheter på nolltid. Som skickas direkt från systemet där så är möjligt!

Tillsyn En mycket användbar modul vid t.ex. lagkrav på tillsyner. Håller reda på när det är dags för nya tillsyner, och skickar email/SMS eller vad man nu vill till lämplig kontaktperson. Lämpligen låter man entreprenörer få en egen inloggning så kan de uppdatera de dokument som behövs och denna delen av anläggningens information hålls på så sätt uppdaterad.

Egenkontroll Lägg upp regelbundna kontroller på anläggningen. Bra vid t.ex.: Oljeavskiljare Smörjintervaller av maskinpark Återrapportering kan villkorsrelateras, vid avvikelser kan meddelande/rapporter ut till miljöchefer, presschefer och även myndigheter skickas.

Felanmälan En modul för hantering av felanmälningar. Vid registering av fel görs en åtgärdsbeställning. När åtgärden utförs, rapporteras detta direkt in i systemet och en uppföljning av ärendet kan göras. Statistik kan tas fram, för att få reda på om det finns problemperioder under året eller utrustning som krånglar ovanligt mycket.

Utrustning Lägg in den tekniska utrustingen, och få koll på garantidatum etc. Kylaggregat, ventilationsaggregat, styrsystem m.m.

Miljö Samla all miljörelaterad dokumentation på ett ställe. Miljöinformation från myndigheter, PCB-inventeringar, skapa miljörapporter

Foto En modul som hjälper er med att få en överblick över anläggningarna, få en visuell kontroll utan att gå och leta, eller behöva åka iväg. Slipp ring och fråga detaljer om maskinpark etc, klicka in och titta direkt. Har ni utrustning som byts då och då, så ge en entreprenör en inloggning för att kunna uppdatera. Då får ni uppdaterade bilder i samband med bytet, utan att behöva göra det själv.

Myndighetsrapporter Rapportering till myndigheter är ofta en tidskrävande insats. Med denna modul kan du generera rapporter manuellt eller per automatik. Data hämtas från systemet och den data som efterkrävs kommer ut i en korrekt rapport. Sedan kan denna skickas antingen per post eller email.

Vi har fler moduler som används i dag av våra kunder. Ta gärna kontakt med oss så får ni mer information.

Close Bitnami banner
Bitnami