PSKSyd logo
Om PSK Syd AB

1989 startades företaget PSK Syd AB där de tre första bokstäverna stod för Petroleum System Konsult, vilket indikerade att de primära kunderna var inom drivmedelsbranschen. Arbetet bestod i början av att mäta diverse avstånd på bensinstationerna och sedan rita in dom på kartor för att säkerställa att myndighetskrav uppfylldes. De tidiga arbetsredskapen var måttband och ritbord med linjaler i bords-arm, samt olika typer av pennor.

PSK var länge ett fåmansföretag med Göran Ström och Lennart Knutas som stomme. I flera år åkte de land och rike runt för att mäta och inventera bensinstationer för sina kunder, vilket med tiden var alla större drivmedelsbolag i landet. De två har troligtvis varit på fler bensinstationer än någon annan i Sverige.

Tidigt insåg man fördelarna med att använda datorer för att göra digitaliserade ritningar med CAD istället för ritbord, linjaler och pennor. Göran Ström, som hade ett stort teknikintresse och en stark tro på att allt går, lärde sig att utveckla applikationer. Han utvecklade ett register som innehöll stationerna som mättes upp, information om dessa, samt lade ritningarna på respektive station.
När uppdragsgivarna, som tekniskt ansvariga för stationerna, blev visade systemet såg de en applikation med precis den information de behövde, utvecklad och färdig. Man kom överens om att ge dem tillgång till applikationen och datan som fanns där. Ett långt samarbete var nu påbörjat och PSK fortsatte att utveckla systemet och introducerade det till fler kunder.

PSKs främsta tillgång var deras stora kunskap om regler, myndighetskrav samt förutsättningarna för branschen. PSK fortsatte arbeta som konsulter, genomförde mätningar, CAD-ritande och konsultuppdrag rörande driften av bensinstationer, parallellt som man utvecklade sitt stationssystem.

När Göran Ström och Lennart Knutas lämnade över till nästa generation startade en expansion för att möta kundernas ökade krav, såväl inom konsult-sidan som inom systemutveckling. Ett stort teknikskifte öppnade också upp för att bredda systemet, och PSK riktar sig nu till alla branscher där man har anläggningar man behöver möta myndighetskrav på.

Idag erbjuder PSK flera konsulttjänster och ett system som löpande kommer i nya versioner, som används av såväl samtliga större drivmedelsaktörer i Sverige samt flera utanför landets gränser men även bolag inom helt andra branscher. Att PSK arbetat mot en av de hårdast reglerade marknaderna i landet gör att processer och rutiner finns för de flesta myndighetskrav. Även hantering av Felanmälan och Myndighetsärenden har blivit en stor del verksamheten, och kompletterat servicen PSK kan ge både gamla och nya kunder.

Idag har PSK ca 20 anställda och växer med utökat förtroende från våra kunder.