Projektledning

Home / Projektledning

Med vår erfarenhet hjälper vi er med projektering och projektledning.

Hantering av bygglovshandlingar komplett med uppritningar/ritningsrevideringar och alla nödvändiga myndighetskontakter

Andra myndighetsärenden som miljöärenden och brandskydd

Teknisk konsultation vid ombyggnationer, omprofileringar etc.

Anbudsförfrågningar med framtagning av allt erfordligt underlag inklusive ritningar och myndighetskontakter.