Om PSK Syd

PSK Syd bildades 1989.

Vi är ett Helsingborgsbaserat konsultbolag som arbetar rikstäckande.

I dag är våra kunder bl.a. samtliga större svenska oljebolag, AB Svensk Bilprovning mfl.

Våra system byggs i samråd med kunden och totaldriftas av oss i de flesta fall, vilket gör det till en mycket kostnadseffektiv lösning. Man slipper, som vid standardiserade system, ta hjälp av olika tredjepartsleverantörer för att anpassa/lägga till funktioner i webbapplikationen.

Utöver våra helt kundanpassade webbapplikationer, hanterar vi även bygglovhandlingar, brandklassningar, miljöärenden till myndigheter, dokumenthantering, projektledning, håller data auktaliserad i kundernas system etc.

Vi ritar upp efter önskemål från er, vill ni revidera upp era äldre ritningar så gör vi det. Med hjälp av vår totalstation kan vi skapa ritningar som blir så närma verkligheten som de kan vara.

I samband med ny-/om- och tillbyggnad så hjälper vi er med nödvändig myndighetskontakt och om ni vill sköter vi hela ärendet från början till slut.

Vi hjälper även till med anbudsförfaranden, och hyr även ut konsulter på både kortare som längre tid.